Larstorp

Stubbarp. Ödetorp okänd plats

Publicerad i maj 2014

Karta


Larstorp 1801 - 1838/45

Första belägg för Larstorp Stubbarp är mellan 1801 enl. Sockenkatalog för Askeryd i Riksarkivet Hfl: AI:9 sida 4.

Sista belägg är AI:18 sida 22