Skyttlingebäck


Publicerad i maj 2014

Karta


Skyttlingebäck 1340

Skyttlingebäck - Sköttningebäck - har ett av de äldsta skriftliga beläggen i Askeryd. Gården är belagd 1340 (DS 4605), 1383 (18/6 LStBp), 1491 (17/1 e. 11/7 RAp), och omkring 1500 (C43). Ytterligare en ödegård är belagd, under Vadstena kloster (Vkjb 1447-1480-1502)

Enl. Smlh. utgör Skyttlingebäck en frälsegård 1539


Gårdar torp hemman till Skyttlingebäck

Mosstugan. Soldattorp Nr 21

Arrestugan. Ödetorp Nr 35