Arrestugan

Ödetorp Nr 35 Skyttlingebäck

Publicerad i maj 2014

Karta över Skyttlingebäck


Arrestugan ? - ?

En backstuga som låg c:a 325 meter öster om Sörgården i Skyttlingebäck. Om man följer en liten väg österut från ladugårdsplanen så kommer man till en liten åker som brukas idag. Inga synliga husgrunder, möjligen låg stugan ute på åkern. Några uppgifter om bosättningen finns inte i kyrkböckerna. Den kan ha haft ett annat namn tidigare i historien