Sjöamålen


Publicerad i maj 2014. Uppdaterad nov. 2017

Karta


Sjöamålen Sioamale 1383

Bakgrundskarta är från 1811
Första belägg för en frälsegård i Sjöamålen är från 1383 och 1491. Ytterligare en gård är belagd 1413 (DS 1777) vid en överlåtelse av gården till F. Bonde.

Enl. Småländska Handlingar finns ingen gård i Sjöamålen på 1500-talet. Källorna anger ingen orsak. Medan många andra gårdar i socknen återuppbyggdes på 1500-talet efter pestens härjningar på 1300-1400-talen så kommer Sjöamålen att ligga öde i över 100 år

Först 1612 återupptas gården från öde enl. tionde (=kyrklig skattelängd): Arfegna bönder Siömålen.
Längst ner på listan står Siömålen nämnd och det var inte mycket man hade att erbjuda i tiondeskatt !


1612 Tionde Sjöamålen står under "Arvegna bönder"
1613 Tionde "Torpare"
1613 Älvsborgs lösen "Per i Sjöamålen"
1614 Tionde "Arvegna bönder"

Första kartan över Sjöamålen är från 1640, några årtionden efter att Sjöamålen återuppstått som gård enligt de första skriftliga beläggen i tiondelängderna.I slutet på 1600-talet, på stormaktstiden, var Sjöamålen tillsammans med Sjöhester ett augmentshemman - fördelshemman - till rusthållet i Lutarp. Uppgiften var att stödja rusthållet i Lutarp


Bild på boende på Sjöamålen 1906-1921. Utdrag ur församlingsboken 1906-1921. Här bor Johan August Svensson och Elin Gustafsdotter (bilden)Bilden ovan: Familjen August och Elin Svensson år 1926

Bilden under:

Gårdar torp hemman och ödetorp till Sjöamålen

Söramålen

Jakobsdal. Ödetorp Nr 60

Anderstorp. Ödetorp Nr 61

Nyamålen. Ödetorp Nr 62

Lugnet. Ödetorp Nr 63