Sjöamålen


Publicerad i maj 2014

Karta


Sjöamålen Sioamale 1383

Första belägg för en frälsegård i Sjöamålen är från 1383 och 1491. Ytterligare en gård är belagd 1413 (DS 1777) vid en överlåtelse av gården till F. Bonde. Enl. Smlh finns ingen gård i Sjöamålen på 1500-talet. Källorna anger ingen orsak. Först 1612 återupptas gården från öde enl. tionde (=kyrklig skattelängd): arfegna bönder Siömålen

I slutet på 1600-talet, på stormaktstiden, var Sjöamålen tillsammans med Sjöhester ett augmentshemman - fördelshemman - till rusthållet i Lutarp. Uppgiften var att stödja rusthållet i Lutarp


Gårdar torp hemman och ödetorp till Sjöamålen

Söramålen

Jakobsdal. Ödetorp Nr 60

Anderstorp. Ödetorp Nr 61

Nyamålen. Ödetorp Nr 62

Lugnet. Ödetorp Nr 63