Lugnet

Ödetorp Nr 63 Sjöamålen

Publicerad d. 2/6 2014

Karta


Lugnet 1838/45 - 1875

Backtugan låg på den lilla åkern alldeles nordöst om Norra Sjöamålens ladugård. Inga synliga rester efter stuggrund. Här har senare på 1950-talet legat en barackliknande byggnad som använts som sommarstuga.