Norrängen

Södra Bordsjö. Jonstorp 1683 --> Norrängen 1707 ?

Publicerad i maj 2014. Uppdaterad november 2015

Karta

Historien om Södra Bordsjö


Norrängen 1707 - 1801

Under 1600-talets sista decennier byggdes en mängd gårdar upp i området söder om Bordjön: Moen, Näset, Jonstorp(senare Norrängen?), Jonsberg(senare Sörängen) och Dumstorp. Klicka--> Jonsberg och Jonstorp

Tidigare fanns här under 1500-talet tre gårdar. Södra Bordsjös klosterhemman, Kyrkohemman och Krono/Skattehemman.

Första skriftliga belägg för Norrängen är 1707 enl. mantalslängd för Askeryd. Första belägg i Hfl är från 1753-1754 enl.Hfl : AI:2 sida 34. Sista belägg är AI:7 sida22. I 1801 års Hfl är Norrängen noterad, men överstruken.

Gårdens noterade plats i mantalslängder och Hfl mellan Näset och Sörängen avslöjar att gården har funnits i närheten av Sörängen. Jonsberg bytte 1727-1728 namn till Sörängen. Jonstorp bytte möjligen namn till Norrängen 1707 ?