Jonstorp - Jonsberg

Södra Bordsjö

Publicerad i maj 2014

Karta


Jonstorp Jonsberg på karta från 1683

Bakgrundsbilden visar Jonstorps och Jonsbergs läge på Askerydskartan från 1683 vid Sörängen och Dumstorp. Det var den förste brukare Jon som år 1683 gav de båda torpen sina namn

Jonstorp har bara ett skriftligt belägg - 1683. Gården byter namn till Norrängen 1707 och står som öde 1801. Jonsberg byter namn till Sörängen 1727-1728. Tidigare på 1660-1670 kallades gårdarna Södra Bordsjö - ett krono/skattehemman och - kyrkohemman.

Det är Håkan som år 1727 är brukare på Jonsberg, men 1728 återfinns namnet Håkan (utfattig) under ett nytt namn: Sörängen och namnet Jonsberg försvinner därefter ur mantalslängderna

Första skrifliga belägg för Jonsberg är enl. mantalslängder för Askeryd 1687 (sida 65). (förbundet med namnet Jonstorp). Kartbilden visar tidigare belägg 1683

I mantalslängder från 1690 (sida 39), 1691 (sida 191), 1692 (sida 104), 1693 (sida 6), och 1694 (sida 9) finns Jonsberg (Jon och hustru) placerat i registret under Bordsjös torp.

I föd.bok för Askeryd 1694 finns ett dopvittne: Lars i Moen dotter Kristina. Dopvittne: Hustru Ingrid i Jonsbärg.

Sista belägg för Jonsberg är 1727 mantalsl. (sida 186)

Fösta belägg för Dumstorp är 1696