Hagrida

Publicerad d. 28/4 2012.


Karta


Enligt Sml -Småländska handlingar- utgör Haurida - Hagrida - år 1546 ett skatteödetorp och 1559 två krononybyggen. Uppenbart är att gården har en äldre historia men källmaterial saknas. Hela södra Askeryd ödelades under senmedeltiden 1350-1500 pga digerdöden och klimatförsämring

Kartan visar detalj ur 1640 års ägomätning av Hagrida.

Nr 1 Kronohemman


Gårdar torp backstugor till Hagrida

Haga Ryttartorp Husartorp

Stockholms kvarn. Ödetorp 42

Ängaryd Ängstugan. Ödetorp 43

Karlberg. Ödetorp Nr 44

Tingshall. Ödetorp Nr 45

Isaryd. Ödetorp Nr 77