Isaryd

Ödetorp Nr 77 Hagrida

Publicerad i maj 2014

Karta


Isaryd 1838/45 - 1871/75

Första belägg för Isaryd är enl. Sockenkatalogen för Askeryd i Riksarkivet: Hfl: AI:18 1838-1845 sida 189.

Sista belägg AI: 30 sida 70