Askeryds gårdar inlagda på kartor allt eftersom de byggts upp och fått skriftliga belägg.

Register från medeltiden berättar om när skogen röjdes och rödjen och ryd - Askeryd - kom till, fram till våra dagar.

I Askeryd finns 375 gårdsnamn och i Lägerbobygden 125, som anges i kronologisk ordning på kartorna - alltså med första hittade skriftliga belägg.

Uppgifterna är preliminära. Röd text = ödetorp med känd plats och område. Röd text med ? = ödetorp med okänd plats men känt område. Svart text = Existerande gård