Söramålen

Sjöamålen

Publicerad i maj 2014

Karta


Söramålen 1838/45

Första belägg för Söramålen är mellan 1838 0ch 1845 enl. Sockenkatalogen för Askeryd i Riksarkivet, Hfl AI:18 1838-1845 sida 117.