Smugefall

Bordsjö

Publicerad i maj 2014

Karta


Smugefall 1608

Smugefall registreras för första gången i tiondelängd från 1608 i Småländska handlingar 20 (sida 69). Gården nämns sist av frälsegårdarna under rubriken "Skogshytte" tillsammans med Måletorpet. På gården bor "bonde och hustru".


Drängstugan på Smugefall