Lilläng

Ödetorp Nr 52 Djupadal

Publicerad i maj 2014

Karta


Lilläng 1861-1915

En backstuga som låg på Kallers marker i Djupadal. En stig i skogen leder upp till ödetorpet. Inga synliga rester efter husgrund, endast en liten hög efter murstocken. Lillängs historia är i första hand knuten till Emma som bodde här nästan hela livet.

Emma på Lilläng

Familjen Jaensson flyttade in 1861. Johan med hustru Inga och deras sex döttrar. Tre äldre syskon i tidiga tonåren hade redan lämnat hemmet för att tjäna som drängar och pigor.

Två flickor i syskonskaran utvandrar till Nordamerika. Efter mammans tidiga död bor pappa Sven kvar med dottern Emma som tidigare flyttat hem efter tre års boende på annat håll. En femtioårsperiod av boende slutar med dottern Emmas död 1910.

Auktionen efter Emma gick till 3 kronor och 75 öre. Där fanns inget av värde att sälja förtäljer vår sagesman och dessutom var stugan full av lus. Backstugefolket här levde av potatis råstötta kröser och oxelbär.

Från kommunstyrelsens protokoll d. 18:e mars 1902: Ky Kyrkoherden upplyste om att stugan Lilläng som delvis ägs och bebos av ogifta Emma Svensdotter lär vara mycket bristfällig och torde Emma icke kunna åstadkomma en nödvändig reparation, utan kommer, i stället att begära bostad af församlingen, varför beslöts att undertecknad ordförande och August Svensson i Lutarp skall besiktiga stugan och bedöma huruvida , där är skäl att kommunen reparerar stugan, och inkomma med förslag härför vid ett annat kommunalsammanträde.

Boende på Lilläng 1861 - 1910
Sven Johan Jaensson f. i Redeby Askeryd 1814. På Lilläng 1861-1896. Död 1896
Hustrun Inga Jonsdotter f. i Sund 1817. På Lilläng 1861-1878. Död 1878
Dotter Emma f. i Askeryd 1848. På Lilläng 1861/69/72-1910. Flyttar - åter. Död af hjernslag 1910
Dotter Sofia f. i Askeryd 1849. På Lilläng 1861-1870. ?
Dotter Eva Lotta f. i Askeryd 1853. På Lilläng 1861-1869. Flyttar till Edhult
Dotter Kristina Mathilda f. i Askeryd 1856. På Lilläng 1861-1872. Flyttar till Hästholmen. 1876 utvandrar till Nordamerika
Dotter Ida Ottilia f. i Askeryd 1859. På Lilläng 1861-1878. Flyttar till Prutan. 1880 utvandrar till Nordamerika