Kvarnen Kvarntorpet

Sågen

Edhult

Publicerad i februari 2015

Karta över Edhult


Kvarnen 1791/1800. Sågen 1846/1850

Första belägg för Kvarnen är i husförhörslängderna AI:7 1791/1800 sida 66. Första belägg för Sågen är 1846/1850 AI:20 50 sida