Karlberg

Ödetorp Nr 44 Hagrida

Publicerad i maj 2014

Karta


Karlberg 1806 - 1908

En backstuga som låg efter vägen Askeryd mot Råskog, alldeles efter vägen till Haga. Stugan låg där två små åkrar finns vid vägen. Husgrunden finns inte kvar eftersom grunden har röjts för att ge plats åt åkermark. I slutet på 30-talet fanns spismursrester kvar. Här lär i slutet på 1700-talet Eva Carlsdotter ha bott. Hon bor kvar till sin död 1805.Dock saknas uppgifter i hfl om Eva.

I slutet på 1800-talet bodde Jonas Jonsson på torpet. Han fick överta torpet mot att han försörjde änkan som bodde här. Jonas tog beting på buskning och han högg famnved till ett pris av 1.25 kronor per famn. Han tillverkade också så kallade Smålandspungar. Jonas lämnade efter sig ett vargnätsom donerades till Eksjö museum.

Gamla grova körsbärsträd fanns på tomten.

Första boende på Karlberg 1806-1834
Afskedade Dragonen änkemannen Carl Hagerman f. i Höreda 1762.Änkeman 1803. Gifter sig för andra gången med Lisa 1804. Utfattig 1826. På Karlberg 1806-1834. Död 1834
Hustru Lisa Johansdotter f. i Ekesjö 1770. På Karlberg 1806-1839. Död 1839
Son Johannes f. i Askeryd 1790. På Karlberg 1796-1807.Flyttar till Eksjö.
Son Adolf f. i Askeryd 1796. På Karlberg 1806-1807. Död 1807.
Dotter Lovisa f. i Askeryd 1798. På Karlberg 1806-1814?. Flyttar t. St. Lönhult
Oäkta son till Lisa Nils Johansson f. i Flisby 1798. Har svag kroppsställning. På Karlberg 1806-1823. Flyttar

Sista boende på Karlberg 1866-1908
Jonas Peter Jonasson f. i Ingatorp 1826. På Karlberg 1866-1908.Död 1908
Hustru Carolina Gustafsdotter f. i V. Ryd 1831. På Karlberg 1866-1877. Död 1877
Dotter Hilda Sofia f. Askeryd 1863. På Karlberg 1866-1879. Flyttar
Son Frans Oskar f. i Askeryd 1869. På Karlberg 1866-1887. Flyttar till Flisby
Dotter Augusta Albertina f. i Askeryd 1873. På Karlberg 1873-1891. Flyttartill Eksjö
Dotter kristina Josefina Jonasdotter f. i V. Ryd 1857. På Karlberg 1866-1905. Flyttar till Flisby 1905
Son Karl Gustaf Jonasson f. i Askeryd 1859. på Karlberg. 1871-1878. Flyttar till V. Ryd
Dotter Maria Charlotta f. Askeryd 1877. Död 1877
Kristinas oäkta son Oskar Henning f. i Ekesjö 1885. På Karlberg 1887-1900. Flyttar till Smålands husarregemente
Inhyse Augusta Albertina Jonasdotter f. i Eksjö 1873. På Karlberg till 1896. Flyttar till Stockholm