Hälla

Norrgården och Sörgården

Publicerad i maj 2014

Karta


Hälla omnämns för första gången i mantalslängder för 1561

Notarium Explicatio 1640
Kartan visar den första bilden på Hälla, en detalj över Norrgården och Sörgården från 1640 när åkeravmätningar gjordes i hela Askeryd.


Hällas huvudgårdar

Norrgården:
Första belägg i Hfl: 1753/1754 sida 38

Södergården:
Första belägg i Hfl: 1713/1720 sida 47. Södergården är den gård som omnämns i tidigare belägg från mantalslängderna för 1561


Gårdar torp backstugor till Hälla

Norrhult

Svensbo. Ödetorp Nr 142

Fesbo. Ödetorp Nr 143

Ola hål. Stengrotta Nr 144

Parkelabo. Ödetorp okänd plats

Hällastugan. Ödetorp okänd plats

Ängstugan. Ödetorp okänd platsTvå gårdar i Hälla

Ett frälsehemman och ett kronohemman


Detalj ur karta från 1851. Laga skifte