Granstugan

Ödetorp Nr 86 Askeryd

Publicerad i maj 2014

Karta


Granstugan Askeryd 1779

Enligt kyrkböcker för Askeryd finns gården noterad första gången i AI:5 sida 128 och sista gången AI:33 sida 1881/1890. Karta visar gårdens plats.