Granelund

Ödetorp Nr 101 Ingevallstorp

Publicerad i maj 2014

Karta


Första belägg i husförhörslängderna för Granelund Ingevallstorp är AI:32 1876/1880 sida 112, Sista belägg är AII-SCB 1900 sida 24