Karta över Eksjö stads ägor uti Jönköpings Hövdingedöme 1697-1698Förklaringar till kartan