Karta över Askeryds Säteri 1827


Modern karta över området
Detaljer ur 1827 års karta över Säteriet Askeryd


Västra delen av Askeryds säteri


Östra delen av Askeryds säteri