Askeryds hembygdsförening


Publicerad i maj 2014Bodaskog i kyrkbyn


Hembygdsföreningen styrelse

Ordförande: Bo Bergvall tel: 0381-611932

Sekreterare: Lillian Stedt tel: 0381-15655

Kassör: Sven-Olof Åkesson: tel: 0381-17812

Britt-Marie Svensson tel: 0381-70085

Göran Zachrisson tel: 0381-71129

Kjell Samuelsson tel: 0381-70055

Hemsidan: Bo Beckman tel: 0702303503

Föreningens verksamhet

Askeryds hembygdsförening har verkat sedan 1965 och har sin verksamhet i Bodaskog.
Bodaskogs sedan länge nedlagda lanthandel är museum. Här infinner sig en känsla av gammal autentisk lanthandelsmiljö. På andra våningen finns förutom museiföremål ett intakt postkontor nedlagt på sextiotalet. Här finns också hembygdsföreningens lokal med bibliotek som erbjuder litteratur som rör bygdens historia.

Hembygdsföreningen har regelbundna möten och efterforskingar görs kring Askeryds kulturhistoria bland annat ett omfattande register över Askeryds över 150 ödetorp. Här idkas sedan länge också hantverk. Här finns nämligen kunskapen i att bygga gärdsgårdar på tradionellt sätt som bidrar till att ge bygden ett traditionellt utseende. Utflykter arrangeras till intressanta resmål i socknen. På hemsidan finns en länk med historiskt intressanta resmål och var i socknen de finns. Detaljerade kartor visar platserna.Historien om Bodaskog

Sockenstuga skola lanthandel och postÅr 1694 är förmodligen första gången ordet Sockenstuga omnämns i något protokoll. I det beslutades viktiga saker såsom skatter, kyrkliga angelägenheter och val av ledamöter till socknens förtroendemän.

År 1790 framfördes önskemål från Prosten om byggandet av en ny sockenstuga kombinerad med skola för den gamla ansågs för liten för han ville att ungdomarna nöjaktigt skulle kunna läsa vid konfirmationen. Det var slöseri med pengar tyckte både Adeln och Allmogen, så det blev inget med det bygget.

Inte förrän Hedborn i slutet på 1820 talet tog upp frågan på nytt bestämdes det att bygga en ny sockenstuga och skola. Huset uppfördes där den gamla skolan nu ligger uppe vid Kyrkan och var färdig 1831. Lärare anställdes det var mestadels soldater och andra personer som hjälpligt kunde läsa och skriva ,men 1842 kom en lag om skolan som innebar bättre ordning. Då anställdes en utbildad lärare. År 1880 bestämdes att bygga en ny skola med skolsalar och sockenstuga och lägenheter till lärare. Samtidigt kom förfrågan från en handlare Hagström i Eksjö om att få hyra lokaler i skolan för att starta en filial här i Askeryd. Detta godkändes av stämman men Greve Gustav Trolle Bonde på Bordsjö ansåg det vara olämpligt att ha en handelsbod inrymd i en skola. Han föreslog därför att den gamla sockenstugan skulle flyttas till en plats mitt emot fattigstugan, och att Hagström där skulle få hyra lokaler. Sagt och gjort Greven upplät en tomt till att ställa huset på, huset flyttades och affären öppnades 1882.

Den förste handlaren var alltså Hagström men affären sköttes av A J Blixt som efter några år övertog affären och drev den till år 1918 då Melander o Larsson från Eksjö övertog affären.

1930 övertog Anebyortens konsumtionsförening rörelsen av Axel Fransson som föreståndare

1932 kom Elof Fridell till Askeryd och blev föreståndare för Konsum och var det fram till år 1943 då han övertog rörelsen i privat regi. Konsum hade helt enkelt glömt att förnya hyreskontraktet, men det löste sig ändå för Konsum, de fick hyra en våning i ett hus Gunnarsro, dit familjen flyttade in i övervåningen på 1 rum och kök. Konsum köpte sedermera den fastighet och affär som fram till 2010 varit handelsbod. Konsum försvann från Askeryd 1963. Elof drev denna affär till år 1969 men bodde kvar i fastigheten till år 1993.Bodaskog har varit poststation åren 1917-1965. Dessförinnan hade det varit poststation i Askeryds säteri åren 1874 till sept. 1879, Generalpoststyrelsen ansåg att omsättningen var för dålig så kontoret lades ned.

Efter påstötning från kommunalstämman under flera år (1904-1907) fick Askeryd år 1908 äntligen en Poststation i Skolhuset med skollärare Lindstrand som föreståndare med en lön på 250 kr om året.

Dock ansåg de styrande att skolläraren skulle ägna sig åt att lära barnen läsa, så 1917 flyttades poststationen till Bodaskog för att stanna kvar till 1965. När det blev känt att Fridells som bodde i Bodaskog skulle flytta och bosätta sig i Aneby såg Hembygdsföreningen sin chans att förverkliga en dröm om ett eget hus med museum. Man hade dessförinnan haft lokaler i Askerydsgården tillsammans med övriga föreningar i socknen, men kommunen beslöt att sälja så blev Hembygdsföreningen utan tak över huvudet. Föreningen och vissa inom kommunledningen ville nu överlåta Bodaskog för en symbolisk summa, men så blev inte fallet. År 1994 köpte Hembygdsföreningen Bodaskog för 75 000 kr som en välvillig medlem i hembygdsföreningen lånade ut med en förmånlig ränta. Hembygdsföreningen bildades 1965.