Vässingsmåla


Hwessingxmaale. Medeltida ödetorp. Utjord till Kroksmåla


Publicerad i mars 2015

Karta över Vässingsmåla


Utjorden Vässingsmåla

Vässingsmåla var en medeltida gård som efter en blomstrande högmedeltid på 1000-1300-talet senare ödelades för att sedan aldrig återuppbyggas. Orsaken till ödeläggelsen var klimatförsämringen och pestepidemierna. Kvar döljer sig spår efter en odlingskultur för flera hundra år sedan.

Området kallas i äldre handlingar - jordeböcker och tiondelängder från 1500-talet - för utjord till Kroksmåla. Beteckningen utjord användes i 1500-talsdokumentationen för gårdar som tidigare under - senmedltiden - ödelagts men aldrig återuppbygts. Utjorden änvändes som betesmark.


Geometrisk karta 1697 över Kroksmåla och Vässingsmåla