Vennebjörkestugan

Ödetorp okänd plats. Vennebjörke

Publicerad i mars 2015

Karta över Olstorp


Backstugan Vennebjörkestugan 1879 - 1913

Första belägg för Vennebjörkestugan finns i Hfl för Västra Ryd A I/17 (1876-1880) sida : 117. Sista belägg finns i församlingsböckerna för Västra Ryd A II a/2 (1912-1919) sida: 360