Värnarp

Waermundhathorppe - Värendorff - Warumdarp

Publicerad i februari 2015

Karta över Värnarp


Värnarp 1447

Gårdens namn kan härledas från det fornnordiska mansnamnet Värmunder. Värmunders torp har sedan medeltiden stavats på följande sätt: Waermundhathorppe - Värendorff - Warumdarp - Värnarp

Första skriftliga belägg för Värnarp finns i Vadstena klosters jordebok från år 1447: Parochia Ryydh: jtem j Waermundhathorppe j gardh. Affrad ij pund smör. Affrad=skatt

I Askeryds husförhörslängder finns det första belägget för Värnarp år från 1713/1720 AI:1 sida 57


Geometrisk avmätning 1695 av Värendorff - Värnarp