Vallstorp

Ingevallstorp

Uppdaterad i december 2015

Karta


Vallstorp 1858/61

Första belägg för Vallstorp är mellan 1858-1861 enl. Sockenkatalogen för Askeryd i Riksarkivet, Hfl: AI:24 1858-1861 sida 105