Telackebo


Publicerad i februari 2015

Karta över Telackebo


Telackebo 1672

Första belägg för Telackebo är födelseboken för Askeryd år 1672. Telackebo finns noterat i Askeryds första husförhörslängder från 1713/1720 AI:1 sida 54.


Födelseboken Askeryd 1672