Svenskbo

Ödetorp Nr 100. Torrarp Bordsjö

Publicerad i februari 2015

Karta


Svenskbo 1846/1850 - 1900-talet

Första belägg för Svenskbo är från husförhörslängderna AI:20 1846/1850 sida 27. Sista belägg är från omkring 1900