Svenshem

Ödetorp Nr 4 Hästemålen

Publicerad i maj 2014

Karta


Svenshem 1869-1939

Johan August Karlsson flyttade från Lycke till Svenshem 1894 (se nedan). Torpet födde endast några får. Johan försörjde sig genom skogsarbete om vintern. Resten av året dagsverkade han hos bönderna i trakten. Rätten till backstugan utgjorde två dagsverken i månaden och sex hjälpor om året. Torpet Höglycke låg alldeles intill. Backstugan var bebodd till 1939.


Boende på Svenshem 1869-

Sven Magnus Olausson f. i Askeryd 1835. Krympling 1871. På Svenshem 1869-1891. Död 1891
Hustru Johanna Johansdotter f. i Gladhammar1835. Utfattig 1876. Gifter om sig 1891 med ? På Svenshem 1869-1894. Död 1894

Inhyse Johan August Karlsson f. i Döderhult 1854. På Svenshem 1894-1896
Hustru Anna Charlotta Johansdotter f. i Höreda 1865. På Svenshem 1894-1896
Son August Hjalmar f. i Askeryd 1886. På Svenshem 1894-1896
Son Axel f. i Askeryd 1888. På Svenshem 1894-1896
Son Gustaf Fritiof f. i Askeryd 1890. På Svenshem 1894-1896
Son Karl Helmerf. i Askeryd 1893. På Svenshem 1894-1896