Svartarp


Publicerad i februari 2015

Karta över Svartarp


Swarthatorpp 1447

1447
1:a belägg: Vadstena klosters jordebok 1447. Jtem j Swarthatorpp j gardh. Affrad j pund smör. Svartarp betalar smör i skatt

1713/1720
Svartarp 1:a belägg i Askeryds första husförhörslängder AI:1 sida 58