Svartarp


Publicerad i februari 2015

Karta över Svartarp


Swarthatorpp 1447

1447
1:a belägg: Vadstena klosters jordebok 1447. Jtem j Swarthatorpp j gardh. Affrad j pund smör. Svartarp betalar smör i skatt

1713/1720
Svartarp 1:a belägg i Askeryds första husförhörslängder AI:1 sida 58


Geometrisk karta 1722

Geometrisk Charta öfver Tvenne Byar Frälse
under sätesgården Ohlstorp nembligen Råstorp och Svartarp vilka nu förtiden finnes under sätesgården afhysta, hvarandes beskaffenheten som följer nembligen.
Beskrifning öfver Råstorps ägor hvarest nu allenast äro tvenne torp bygde som kallas Äng och Lund.