Strömslund

Ödetorp Nr 116. Ingevallstorp

Publicerad i februari 2015

Karta över Ingevallstorp


Strömslund 1881/1890 - 1920-talet ?

Första belägg för Strömslund är från husförhörslängderna AI:33 1881/1890 sida 123. Sista belägg 1920-talet ?