Stora och Lilla - Såresida - Sårsjö


Publicerad i februari 2015. Uppdaterat maj 2015

Karta över Sårsjö


Stora Sårsjö 1447

1447
Första skriftliga belägg är från Vadstena klosters jordebok 1447. Saarasidho j gardh: Affrad j pund smör. Sårsjö betalade smör i skatt

1713/1720
Första belägg för Stora Sårsjö finns i den första husförhörslängden för Askeryd: 1713/1720 AI:1 sida 54


Lilla Sårsjö 1693 - 1927

Preliminärt första belägg för Lilla Sårsjö finns i Geometrisk karta över utjorden Sårsjö 1693. Belägg för Lilla Sårsjö finns i de första husförhörslängderna för Askeryd: AI:1 1713/1720 sida 51. Sista belägg finns i församlingsböckerna för Västra Ryd A II a/3 (1919-1927) sida: 214.


Karta över Såresida 1747


Geometrisk karta över Utjorden Sårsjö 1693