Spinkhemmet


Publicerad i maj 2014

Karta


Spinkhemmet 1643

Första belägg för Spinkhemmet är 1643 enligt mantalslängder för Askeryd, Riksarkivet.