Sörskallen

Ödetorp känd plats. Kättilstorp

Publicerad i mars 2015

Karta över Kättilstorp


Sörskallen 1710/1722 - 1878

Första belägg för torpet Skallen Sörskallen - sör om Skallaberget - finns i Askeryds första husförhörslängder 1713/1720 AI:1 sida 50 och mantalslängder 1765.
Sista belägg år 1878 finns i församlingsböcker för Västra Ryd A I/17 (1876-1880) sida 54

Karta 1806 över Kättilstorp - Kättestorp - omnämner torpet Skallen, beläget enligt kartan söder om Skallaberget. I husförhörshörslängderna omnämns Sörskallen - Kättilstorp. Namnet Skallen finns inte omnämnt.


Botilia på Sörskallen 1710 - 1722
1710/1720
Botilia Anderdotter. Hon bor på Sörkallen åtminstone på 1710-talet fram till efter 1722. Saknas husförhörhörslängder mellan 1722-1766.
1721. Botilia har blivit hustru. Vem hennes man är finns inte noterat. Hon har en inneboende - "Inhyse" - som heter Erik
1722. Hustru Botilia har nu fått en dotter Maria, men ingen "inhyse" bor kvar.


Detalj ur 1806 års storskifteskarta över Kättilstorp.

Torpet Skallen - Sörskallen - lokaliserat till samma område som Nystorp. Båda torpen existerade samtidigt under en 20-årsperiod. Sörskallen ödeläggs 1878. Nystorp finns i Hfl mellan 1855 -1904. Torpet längst upp är Änkebo. Bakgrundsbilden visar hela kartan