Sandliden

Soldattorp Nr 15

Svenstorps rote

Publicerad i maj 2014

Karta


Soldattorpet är beläget öster om vägen Askeryd-Bordsjö. Följ stig som tar av norrut efter Askeryds baptistkapell. Soldattorpet flyttades och återuppbyggdes på Christers rike 1932.

Sergeant John Sjöqvist skriver om Sandliden d. 10/6 1912:
Beskrivning av soldattorpet nr 15 Sandliden under Svenstorp Askeryds socken, Norra Vedbos kompani, Jönköpings regemente. Beläget vid Bordsjö gård 1,5 mil från Aneby järnvägsstation.
Byggnaden utgöres af ett rum och kök samt förstuga. Jämte sammanbygd visthusbod och mäter i längd 8.75 meter hvarav boden 1.75 meter, i bredd 5.5 meter, i höjd från takåsen till stenfoten 3.25 meter. I boningshuset finns 2 fönster, en på sidan och en på gafeln och i köket ett mindre fönster. I boningsrummet bruten panel. Byggnaden synes vara väl underhållen och är bebodd.


Boende på Sandliden från 1678 enligt Generalmönsterrullan

1) Lars Johansson antagen 1678 enl. Generalmönsterrullan (gmr).
Musketerare, ingen grad angiven. Sjuk hemma 1686.

2) Jon Larsson antagen 1688.
Finns med 1697 men inte 1716. Ingen grad angiven.

3) Pehr Månsson antagen feb. 1716.
Född i Kalmar län. Avsked 11/5 1724 - 8 tjänsteår - yrke: skräddare. Gift samt bekom nytt gehäng med över och under gevär och erforderliga nya klädespersedlar och ryttarvärja 1719. Har pik värja och ny rock kappa med rött foder.
Krigskommendering:Fick gå ut direkt i kriget i Pommern 1712-1717. Därefter till Norge 1718 där Karl XII dör. Ryska kriget på Örlogsflotten 1720-1721. Avsked d. 5/11 1724 på grund av att hans högra arm har gått ur ledgången så att han ej kan hantera geväret.

4) Per Svanfeldt Nilsson antagen 5/11 1724.
Född 1707 i Småland. Bytte namn 1742. Gick ombord på galären Hörn. Död 3/10 1742 på sjukskeppet Johannes.
Krigskommendering:Ryska kriget på Örlogsflottan 1741-1743. Kommenderad till Malmö under det så kallade "hattarnas och mössornas" krig 1739-1741.

5) Hans Svanfeldt Svanstedt antagen 1/3 1743.
Född 1709 i Småland. Avsked 6/2 1759 - 15 tjänsteår. Gift.
Hustru Kerstin Svensdotter f. i Askeryd 1709
Son Anders f. i Askeryd 1742
Dotter Maja född i Askeryd 1744
Dotter Stina f. i Askeryd 1746
Son Sven f. 1750
Krigskommendering: 1758 kommenderad till Pommern och byte av namn. Fick avsked i Pommern. Hans har lungsot och kan ej marchera. fredskommenderingsarbete i Kristianstad 1751 och 1754.

6) Peter Lagman antagen 30/5 1759.
Född ?. Avsked 7/7 1761 - 2 tjänsteår. Var ej med i Pommern.

7) Erik Adam Henric Qvekfeldt antagen 7/7 1761.
Född ?. Avsked 12/11 1772 - 11 tjänsteår. Sjuk hemma 1763.

8) Jonas Roth Larsson antagen 8/4 1773.
Född 1739 i Småland. 179 cm lång. Avsked 6/6 1788 - 15 tjänsteår. Gift.
Hustru Ingegerd Larsdotter f. i Askeryd 1746
Son Lars f. i Äsevad 13/2 1766.
Son Johannes f. i Askeryd 22/6 1769
Son Petter f. i Askeryd 22/4 1772
Son Carl f. i Äsevad 11/4 1774
Son Nils f. i Äsevad 1777
Son Sven f. i Askeryd 1780
Fredskommendering: Läger i Skåne 1774 och i Bonarp. 1786 sjuk hemma. Avsked 6/6 1788 och kallas oduglig.

9) Jakob Elg antagen 20/8 1788.
Född 1755 i Småland 175 cm lång. Död 1/10 1790 i Finland. Gift.
Hustru Annica Andersdotter f. i Torpa 1754
Dotter Maria f. i Asby 1783
Son Peter f. Askeryd 1789
Tjänsteflicka Catarina Andersdotter f. i Marbäck 1772
Enkan Brita Jacobsdotter f. i Torpa 1728
Krigskommendering: Fick gå ut direkt i Finska kriget 1788-1790. I lägret Aborrfors Finland 4/10 1789.


Hedda och Gustav Andersson Sandliden