Södra Holma


Publicerad i maj 2014

Karta


Södra Holma 1722

Första belägg enl. Sockenkatalogen för Askeryd i Riksarkivet: Hfl: AI:1 1722 sida 121. Publicering kommer att annonseras på startsidan