Skolhuset i Stora Lönhult

Publicerad i april 2020


Skolan i Stora Lönhult 1876


Från 1876 finns en byggnad i Stora Lönhult omnämnt som "Skolhuset" i husförhörslängderna. Familjen Zachrisson från Flisby flyttade in som "Inhyse". År 1881 dör Sven Johan Zachrisson och till skolhuset flyttar nu Folkskoleläraren Sven Gustaf Åström med familj. Sven Gustaf var då 24 år gammal


1876-1881. Norrgården1884-1893. Norrgården

Folkskolelärare Sven Gustaf Åström f. 1857. 1:a Gifte 1885 med Carolina. 2: gifte med Margaretha 1889
1:a gifte Hustru Carolina Elisabeth Lundgren f. 1859. Död 1887.
2:a gifte Hustru Margaretha Petronella Charlotta f. 1855 i Kulltorp.
Dotter Jenny Margareta Elisabet föds Ekelund 1890
Piga Augusta Maria Svärd f. 1873 i Kulltorp
Piga Ida Blomgren f. 1872 i Rydaholm


1894-1909. Under Norrgården till 1896. Nytt skolhus: Lönhults Skola

Folkskolelärare Johannis Alfrid Johnsson Bodin f. 1856 i Korsberga
Hustru Eugenia Margareta Berger f. 1862 i Dimbo, Skaraborgs län
Dotter Adrina Eugenia f. 1884 i Hjelmseryd. Utvandrar till Nordamerika 1901 som sjuttonåring, åter 1907
Dotter Johanna Aurora Elisabet f. 1885 i Hjelmseryd
Son Gustav Georg Alfred f. 1888 i Hjekmseryd
Dotter Ruth Selma Lydia f. 1890 i Hjelmseryd
Son Karl Seth Alfred Selin f. 1897 i Askeryd
Pigan Ida Elis Blomgren f. 1872 i Rydsholm1916-1926. Under Norrgården till 1896. Nytt skolhus: Lönhults Skola

Folkskolelärarinna änka hustru Maria Charlotta Lindén Änka 1924, till Lönhult 1916 och gifte med Karl Johan 1921
Make Karl Johan Karlsson folkskolelärare f. 1854 i Undenäs Skaraborgs län. Till Lönhult 1921


1926-1949 -> ?

Folkskolelärare Gustaf Einar Svensson f.1895 i Flisby
Hustru Rut Anna Linnea Svensson f. 1889 i Flisby
Son Lars Gustaf Axel f. 1928. Vicekorpral
Son Börje Anders Einar f. 1931 i Flisby
Dotter Rut Anna Kristina f. 1932