Skogsholmen

Ödetorp Nr 97

Publicerad i februari 2015

Karta över Skogsholmen Mohemmet


Skogsholmen 1766/1770 - 1920

Första belägg för Skogsholmen finns i husförhörslängderna AI:1 1766/1770 sida 18. Backstugan fanns kvar till omkring 1920