Sjövik

Ödetorp okänd plats Kroksmåla Vässingsmåla

Publicerad i februari 2015

Karta över Vässingsmåla


Sjövik 1846/1850 - 1881

Första belägg för Backstugan Sjövik är 1846/1850 enl. Askeryds husförhörslängder AI:21 sida 11. Sista belägg år 1881 finns i församlingsböcker för Västra Ryd A I/19 (1881-1885) sidan:44