Sjöstugan

Ödetorp Nr 129. Hultarödje Bordsjö

Publicerad i maj 2014

Karta


Sjöstugan 1779/80 - 1920

Första belägg för Sjöstugan i Hultarödje är 1779-1780 enl. Sockenkatalog för Askeryd i Riksarkivet, Hfl: AI:2 sida 165.

Sista belägg AII-SCB 1920 sida 10.