Sanden Sånna Sandhem

Tunarp

Publicerad i februari 2015

Karta över Sandhem


Sanden Sandhem 1766/1770

Första belägg för Sandhem är enl. Askeryds husförhörslängder AI:3 sida 128. Namnbyte från Sanden, Sånna, till Sandhem enl. färsamlingsböcker för Västra Ryd mellan 1912-1919