Stora och Lilla - Sårasida - Sårsjö


Publicerad i februari 2015. Uppdaterat maj 2015 och mars 2018

Karta över Sårsjö


Saarasidho 1447


Första skriftliga belägg är från Vadstena klosters jordebok 1447. Saarasidho j gardh: Affrad j pund smör. Sårsjö betalade smör i skatt

Åren 1447 - 1457 - 1466 finns Sårsjö belagt i skattelängder (avrad) därefter ödeläggs gården och förblir sedan öde i cirka 200 år tills Olstorps säteri bildas på 1600-talet.


Karta 1685
Till vänster detaljer från den första kända kartan över Olstorps säteri från 1685, som visar dess gårdar Stora och Lilla Sårsjö i detalj i norra delen av Olstorps ägor. Idag finns Stora Sårsjö kvar medan Lilla Sårsjö är ödetorp. Var medeltidens Saarsidho var beläget återstår att utforska. Kartan från 1693 kan ge en ledtråd.


Karta 1693
Geometrisk Delineation öffwer Uthjorden Saarsiöö hvarest tvenne torpp finnes Bebygde uti Ydre Härad och Askeryds Socken Belägna; Affattat Anno 1693.

På kartan finns två hus markerade och dessutom vägarna som leder till och från torpen. Någonstans i området finns det medeltida Sårsjö . Belägg för Lilla Sårsjö finns i de första husförhörslängderna för Askeryd: AI:1 1713/1720 sida 51. Sista belägg finns i församlingsböckerna för Västra Ryd A II a/3 (1919-1927) sida: 214.


1713/1720
Första belägg för Stora Sårsjö finns i den första husförhörslängden för Askeryd: 1713/1720 AI:1 sida 54


Lilla Sårsjö 1685 - 1927

Karta över Såresida 1747