Rotekulla


Publicerad i maj 2014

Karta


Rotekulla 1539

Första belägg för Rotekulla är år 1539 enligt Smlh.(Småländska handlingar) från 1539.