Röödztorppe, Röstorp, Råstorp

Ödetorp okänd plats. Svartarp

Publicerad i maj 2015.

Karta över Råstorp Svartarp


Råstorp 1447 - 1688

Råstorp har medeltida belägg fram till åtminstone 1688. I mantalslängderna för Askeryds socken Ydre härad sida 118 är Nils med hustru de sista boende på Råstorp. Kartan för år 1720 över Råstorp och Svartarp visar att Råstorps marker ligger under Olstorp. Här finns torpen Äng och Lund


Karta över Råstorp med Svartarp 1720