Rosenlund

Ödetorp okänd plats. Lindekulla Lutarp Östergård

Publicerad i maj 2014

Karta över Lutarp


Rosenlund 1817/24 - 1871/75

Första belägg för Rosenlund är 1817/24 enl. Sockenkatalog för Askeryd i Riksarkivet DII:1 1817-1824 och AI:16 1830/1835 sida 88.

Sista belägg AI:30 1871/1875 sida 129