Rödjestugan 1 och 2

Ödetorp Nr 130 och 131 Smugefall Bordsjö

Publicerad i maj 2014. Uppdaterad i december 2014

Karta över Rödjestugorna


Rödjestugorna 1766/1770

Första belägg för Rödjestugorna är från husförhörslängderna AI:3 1766/1770 sida 12. Sista belägg 1940