Predikstolen

Publicerad d. 26/9 2017

1642
Ny predikstol
Mäster Aron målare
Mäster Hans Behn snickare
Sockenstämmoprotokoll 1642
Lista på socknens bidragsgivare
Kyrkan byggs ut med två korsarmar
Bakgrundsbild. Kalkduk. Hist. mus. Stockholm


Kyrkiones wederlag 6 tynnor, Råg 3 tynnor, Korn 3 tynnor, aff ofwanbemälte Spannemåål togz 1 tynna till Mäster Aron som predikstolen målade. Till Prädikostolen gaffz Mäster Hans Behn, snidare uti Westerwijk, som gjorde honom

Bidragsgivare

Aff:
Herr Carl Bonde 100 Dr Kopp
Wälborne Öffwerst Leutnampt 10 Dr. Wälborne Patrich Patkull 5 Dr
Wälachtad Anders Larson 5 Dr
Wälachtig Jacob Bengtson 10 daler

Med "Östersiöerna” avses Lägerbobygden, ”Westersiöerna” den del av Askeryd som låg väster om Västra Lägern.

Östersiöerna
Swen i Kiätilsstorp 1 daler
Swen ibid (på samma ställe) 4 marker
Måns i Biursberg 1 daler
Lasse ibid 4 marker
Måns i Wennebörk 1 daler
Peder ibid 4 marker
Lasse i Kalswid 4 marke
Swen ibid 1 daler
Jon i Bergzhemet 4 marker
Bengt i Blekstorp 1 daler
Peder i Skawarp 4 marker
Jon ibid 1 daler
Nils i Hult 2 daler
Lasse i Rostorp 1 daler
Kerstin ibid 2 marker
Jöns i Wärnarp 1 daler
Håkan i Dagztorp 1 daler
Nils i Lägernäs 1 daler
Börge ibid 1 daler
Carl ibid 1 daler
Nils Skomakare ibid 1 daler
Påwel i Bub-barp 4 marker
Jon ibid 4 marker
Måns i Tynnarp 1 daler
Anders ibid 1 daler
Jon ibid 2 marker
Gudmund i Munkabo 1 daler
Stellan (Mörner) i Olstorp 1 daler

Westersiöerna
Nils i Assiö 4 marker
Börge ibid (på samma ställe) 4 marker
Nils i Högelijd 4 marker
Hindrik i Äsewad
Anders ibid 4 marker
Peder i Solia (?) 4 öre
Håkan i Redeby 1 daler
Erich ibid 4 marker
Jon ibid 4 marker
Swen ibid 1 daler
Brodde ibid 4 marker
Clas ibid 4 marker
Nils ibid 4 marker
Martin ibid 1 daler
Håkan i Åmarp 1 daler
Anders i Hagreda 1 daler
Oluf ibid 1 daler
Nils i Stockholm (?) 4 öre
Nils i Ägersiö 1 riksdaler
Änkian ibid 4 marker
Börge ibid 1 mark
Peder i Holma 1 mark
Håkan i Skötlingabech 4 marker
Swen ibid 4 marker
Håkan i Mellerödian 1 daler
Anna i Blahagen 1 mark
Peder i Spelhester 1 daler
Nils i Brokafall 2 marker
Peder ibid 1 daler
Anders i Hultarödian 4 öre
Anders i Gatan 3 marker
Kerstin i Skomakarehemmet 1 mark
Lasse i Åsnaryd 4 marker
Peder i Lönhult 1 mark
Per Nilson i Brokafall 1 daler
Jöns ibid 1 mark
Anders ibid 1 mark
Jöns i Lilla Lönhult 2 marker
Sone i Rota 1 mark
Måns i Hestemålen 4 marker
Börge i Hesterslijd 4 marker
Jon i Måltorp 3 marker
Peder ibid 1 mark
Måns i Bredewijk 4 öre
Pär i Spinkahemmet 1 mark
Måns i Oroa 1 mark
Lasse i Siöhester 2 marker
Hemming i Konungsäng 1 daler
Jöns i Wära 4 marker
Nils i Siöamålen 2 marker
Jöns i Lutarp 1 daler
Kerstin ibid 4 marker
Måns ibid 4 marker
Swen ibid 5½ Riksdaler
Olaw i Östorp 1 mark
Olaw Brånd ibid 4 marker
Peder ibid 4 marker
Peder Swäns ibid 2 marker
Peder i Karstorp 4 marker
Nils ibid 2 marker
Nils Fiäringsmannen ibid 1 daler
Jöns ibid 4 marker
Nils i Ingewalstorp 1 daler
Drängen ibid 4 marker
Peder ibid 1 daler
Oluf i Swenstorp 1 daler
Nils i Hule 4 marker
Knut ibid 1 daler
Torsten i Ramswijk 1 daler
Nils i Sellewijk 1 daler
Nils i Holma 6 marker
Måns i Sellewijk 1 mark
Swen i Sellewijka Stufwan 1 mark
Jon i Dufweryd 1 mark
Peder i Börnäs 1 daler
Swen i Stubbarp 1 daler
Jon i Borsiö 1 daler
Arwid ibid 1 daler
Nils i Askered 2 daler
Peder ibid 1 daler
Nils ibid 1 daler
Bengt ibid 2 marker
Thore ibid 2 marker
Peder Börjeson ibid 2 marker
Peder i Rotekulla 4 marker
Hans Tysk 2 marker
Hemming i Hwästorp 1 daler
Peder ibid 1 mark
Jöns i Kreklan 2 marker
Peder i Mögefall 1 mark
Jon Carlson i Smugefall 3 marker
Jon ibid 1 mark
Måns i Ödarp 1 daler
Gunil ibid 1 mark
Nils i Hultarödia 5 marker
Gunil i Hella 2 marker
Segrit (Sigrid ?) ibid 1 mark
Nils ibid 3 marker
Lars Skomakare och Olow i Holma 3 daler i hoop
Änkian i Ingewalstorp 1 mark
Gunnar i Kardona (?) 3 marker

Uppgifter hämtade från Elow Lindholms utforskningar från sockenstämmoprotokoll för Askeryds socken