Parkelabo

Ödetorp. Hälla

Publicerad i februari 2015

Karta över Parkelabo Hälla


Parkelabo ?

Parkelabo finns utmärkt på lantmäteriets historiska karta över Askeryd. Finns inga belägg i husförhörslängderna för namnet Parkelabo