Ola Hål

Bergsskreva Nr 144 Hälla

Publicerad i maj 2014. Uppdaterad i september 2014

Karta


På 1850-talet fanns en härd ännu synlig på platsen. Berättat av Ingemar Carlsson, Norräng. Det var hans mormor som sett härden.

Under 1800-talets början tog Ola sin till flykt hit för att undkomma militärtjänstgöring. Bönder i granngårdarna gav honom mat och han lagade deras skor. Han bodde i en kilformad djup grotta intill Ranglabergets fot. Ett stort klipplock har format grottan. Vem Ola var och varifrån han kom återstår att utforska i husförhörslängder och mönsterrullor från omkring år 1800 fram till 1810 - tiden för Napoleonkrigen - . Uppgifterna är hämtade från Riksantikvarieämbetet: RAÄ-nummer Askeryd 183:1



Utsikten från grotthålet mot Ranglabergets topp


Lilla ingången vid skylten. Huvudingången finns bakom klippblocket till höger om skylten


Vid stora ingången. Grottan är 4-5 meter djup.


Utsikten från centrum av grottan