Askeryds ödetorp på okänd plats

Publicerad i maj 2014

"Konjunkturläget" historien igenom har påverkat människors livsbetingelser. Perioder av utveckling och framgång har avlösts av umbärande och svält. Politiska faktorer och klimatförändringar nu som förr påverkar människors liv. Antalet brukbara gårdar har därför varierat stort i historien.

Antalet "huvudgårdar" i Askeryd är i stort detsamma på medeltiden som idag. Däremot har mindre torp hemman backstugor runt huvudgårdarna varierat beroende på befolkningsutvecklingen.

Flertalet ödetorp har kunnat lokaliseras och är markerade med skylt. Ett arbete som hembygdsföreningen började med i mitten 1960-talet. Dessa torp och backstugar har sitt huvudsakliga ursprung i sent 1700-tal och 1800-tal och går oftast att spåra till området för sin huvudgård. Torp och backstugor som ödelagts före 1700-talet går ibland att lokalisera till området för huvudgården - om sådan angivits - annars förblir torpets lokalisation okänd.

Ett mindre antal ödetorp, kända i register och som inte går att lokalisera har sitt ursprung i medeltiden, sporadiskt omnämnda i handlingar. Ödetorp som har sin egen historia att berätta och som väntar på att bli upptäckta. De heter som följer:


Birkafallstorpet 1383
SDHKnr: 12433

Ryd 1498
Ett frälsetorp är belagt 1498. I Smlh. efter 1539 finns ingen gård Ryd i Askeryd

Öyarsmale - Öjersmålen 1383-1509
Ett frälsetorp är belagt under Askeryd 1383 och 1491. Efter 1509 finns inget torp Öyarsmale i Askeryd

Skinnarebo 1498
Okänd plats

Sigvidhabol 1422-?. Edhult
Ett bolnamn med mycket gammal historia

Bötesbolene 1422-?
Edhult

Grankärr 1422
Edhult

Gregorsbol 1422
Karlstorp

Häggabol 1421

Klovsten 1674-?.
Dömd att rivas.

Siparp 1632
Okänd plats

Orraberget 1677
Dödbok

Lönmo Löffmoo 1480-1502
Okänd plats

Olufstorpstugan 1713/1720. Askeryds Hfl. AI:1 sida 29
Okänd plats