Nystugan

Ödetorp okänd plats. Bordsjö

Publicerad i februari 2015

Karta över Bordsjö


Nystugan 1772

Ett belägg för Nystugan Bordsjö finns i husförhörslängderna AI:2 1772 sida 57.